Příprava základů pod plechovou garáž

Před doručením garáže si musí každý zákazník sám  připravit základy, níže uvádíme několik řešení, která Vám pomohou správně připravit plochu pod plechovou garáž.


POZOR: Bez ohledu na to, jakou přípravu zvolíte, plocha pod garáží z plechu by měla být VYROVNÁNA


Vylévání betonu

Nejlepším řešením je provést vyléváni betonu, kterého šíře je o 20 cm větší než rozměry garáže. Vyleváni betonu zajišťuje nejvyšší stabilitu instalované garáže a zvyšuje „čistotu“ při použití.

Základy

Stejně dobře jako potěr je i konstrukce betonové základny. Základ zaručuje vysokou stabilitu instalované garáže.

Betonové bloky

Můžete také nastavit a vyrovnat 6 betonových bloků (v případě jedné garáže) typu: dlažba, cihly, trelinka. Pokud je garáž větší, počet betonových bloků musí být přiměřeně přizpůsoben rozměrům garáže.

Po montáži každý zákazník musí samostatně ukotvit garáž. Kromě toho musí být konstrukční prvky, které jsou potaženy základním nátěrem, opatřeny povrchovým nátěrem.

Betonové bloky

Základy

Vylévání betonu