solární panely na garáž
Poradce pro zákazníka

Fotovoltaické panely na plechové garáži, hale, zahradním domku – lze je instalovat?

solární panely na garáž

Obliba fotovoltaických instalací neustále roste, což znamená, že se o toto téma zajímá stále více lidí, a rostoucí povědomí ve společnosti ovlivňuje rozvoj nabídky a služeb fotovoltaiky a nových technologických řešení v této oblasti. Když se řekne fotovoltaické panely, většina lidí si je stále spojuje s jejich instalací na střechy obytných budov, především rodinných domů. Volně stojící panely jsou však stále běžnější, zejména v případě nedostatečného oslunění střech.
A co když na zahradě není místo? V těchto situacích se často využívají jiné budovy v dosahu bydlení, například jednoduché plechové garáže. Jak tedy funguje instalace fotovoltaických panelů na plechovou garáž?

Fotovoltaické panely na garáži – je to dobré řešení?

Využití volně stojících budov v blízkosti domu je výborný nápad, jak zvětšit plochu, která bude pro nás “pracovat”. Může se stát, že dům nebo rozložení jeho střechy neposkytuje dostatek prostoru pro fotovoltaické panely, aby mohly vyrábět potřebné množství energie. Proto lze k tomuto účelu využít jiné budovy, například garáže. Z toho však vyplývá, že při montáži solárních panelů na plechovou střechu je třeba zohlednit tři velmi důležité aspekty:

Konstrukce garáže – je třeba si uvědomit, že tradiční plechové garáže mají lehkou konstrukci, která má v základu chránit naše auto před povětrnostními vlivy. Často se stává, že během vichřic a bouří jsou tyto garáže zničeny přírodními silami. Proto instalace fotovoltaických panelů na plechovou garáž vyžaduje zvláštní péči a přípravu. V takové situaci se vyplatí spolehnout se na odborníky v oboru, kteří dokáží správně poradit, zda daná garáž splňuje základní konstrukční požadavky s ohledem na zatížení deštěm, sněhem a větrem a zda je navíc schopna přijmout dodatečné zatížení vyplývající z hmotnosti samotného fotovoltaického systému. Ve většině případů je nutné konstrukci vyztužit nosníky, vazníky nebo speciálními profily.

Umístění garáže – rentabilita fotovoltaické instalace bude záviset na jejím umístění na našem pozemku. Pokud mají mít panely na garáži dodatečnou funkci, neměly by být příliš daleko od střídače nebo úložiště energie, protože to může přinést další náklady na instalaci, které se ale v budoucnu i tak vrátí. Pokud je instalace na garáži samostatná, měl by být zajištěn prostor pro pomocné zařízení a napájení ostatních budov.
Záruční podmínky výrobce – přečtěte si záruční podmínky a zkontrolujte, zda výrobce nevylučuje odpovědnost za dodatečné zatížení konstrukce způsobené instalací fotovoltaického systému.

Solární panely na plechové střeše – výhody a nevýhody

Výhody aneb co bychom měli mít na paměti?
možnost zvětšení účinné fotovoltaické plochy;
možnost nahradit instalaci panelů na střeše domu nebo firmy v případě nepříznivé polohy budovy vůči slunci;
menší instalační plocha znamená nižší náklady.

Nevýhody aneb na co si dát pozor?
nutnost přizpůsobit konstrukci hmotnosti panelů a celé instalace;
pokud panely nelze namontovat na dům, malá plocha plechové garáže nemusí pokrýt potřebu energie.
Je třeba zdůraznit, že zatímco instalace fotovoltaických panelů na plechovou garáž s malou střešní plochou nemusí být výhodnou investicí, považovat garáž jako dodatečnou podporu pro celkovou fotovoltaickou instalaci může být skvělý nápad. Jediné, na co je třeba pamatovat, je, že panely musí být správně přizpůsobeny konstrukci, případně musí být konstrukce dostatečně zpevněna, aby bylo možné efektivně a bezpečně získávat čistou energii ze slunečního záření.

Vyberte si z naší nabídky plechových garáží