Jak udržovat naše ocelové konstrukce?

  1. Kupující musí neprodleně odstranit ochrannou fólii z konstrukce.
  2. Kupující má okamžitě po instalaci ukotvit konstrukci k zemi a zabetonovat práh, aby se zabránilo jeho posunutí nebo odtržení od země při silném větru.
  3. Kupující je povinen nanést na konstrukci vrchní nátěr a zajistit tak sváry a šrouby. Nátěrem konstrukce se tyto prvky ochrání před korozí.
  4. Panty je nutné minimálně 3x ročně ošetřit strojním mazivem.
  5. Střecha budovy musí být v zimě očištěna od sněhu vhodným nářadím, aby nedošlo k poškození střešního pláště. Při odstraňování sněhu ze střechy je třeba používat pracovní metody, vybavení a nářadí, aby nedošlo k úrazu.
  6. K čištění konstrukce použijte vlažnou vodu s malým množstvím neagresivního čisticího prostředku a poté ji vytřete do sucha měkkým hadříkem.