stavebni povoleni pro plechovou garaz - Stavební povolení pro plechovou garáž
Poradce pro zákazníka

Stavební povolení pro plechovou garáž

Je potřeba stavební povolení k plechové garáži? To je jedna z častých otázek, se kterou se setkáváme. Jak to tedy je? Vše souvisí s tím, jaký typ garáže máte v plánu si nechat postavit.

Stavební zákon říká …

“Stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,”

Více se dočtete pod § 79  v Zákonu č. 183/2006 Sb.

V § 103 je pak ještě uvedeno:

“(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2,”

Jinými slovy to znamená, že pokud je garáž nepodsklepená, má max. 5 m na výšku, vejde se do 25 m2 zastavěné plochy, neslouží k výrobě či skladování hořlavých látek, výbušnin, radioaktivních odpadů a je umístěna na pozemku rodinného domu min. 2 m od hranic pozemků, není potřeba stavební povolení, ani ohlášení stavby.

Menší garáže vyžadují územní souhlas

U garáží menších rozměrů  je potřebný takzvaný územní souhlas. Jedná se o jednoduchou variantu stavebního povolení. Více k územnímu souhlasu najdete pod § 96.

Stavební povolení je nutné u větších variant

Pokud plánujete postavit garáž, která je větších než 25 m2 zastavěné plochy, pak v těchto případech budete potřebovat jak stavební povolení na garáž, tak i rozhodnutí o umístění stavby, které je označováno jako územní rozhodnutí.

Ať už máte v plánu stavět jakoukoli garáž, pro jistotu doporučujeme před nákupem a realizací garáže zajít osobně na stavební úřad a dotázat se na váš konkrétní případ, zda bude potřeba nějaké ohlášení či stavební povolení.

Vyberte si z naší nabídky plechových garáží