kotveni zachradniho domku - Kotvení zahradního domku
Poradce pro zákazníka

Kotvení zahradního domku

Zahradní domek je nutné pevně ukotvit s pevným podkladem, aby se zajistila dostatečná pevnost a odolnost např. vůči větru a dalším nepříznivým venkovním podmínkám. Je tedy samozřejmé, že se nebudou dřevěné díly pokládat přímo na holou zem, ale bude k tomu zapotřebí kotvení.

Možnosti kotvení

V dnešní době existuje několik možností, jak zahradní domek ukotvit. Patří mezi ně klasické vybetonování základů a kotvení domku k betonovému základu, pomocí betonových patek, zemních vrutů atd.

1. Vybetonování základů a kotvení domku

Vybetonování je typické, ale není to nic lehkého. Jedná se o obtížnou práci, kdy je zapotřebí výkop, následné zhotovení bednění, míchání a lití betonu. Poté je nutné zahradní domek přikotvit k betonovému podkladu. K tomu se používá často kotevní sada obsahující vruty do stěny, kotevní patky a hmoždinky do betonového podkladu. V terénu je zapotřebí vytvořit jámu, která se následně vyplní štěrkem. Po vybetonování je betonová deska vysoká zhruba 10-15 cm. Nevýhodou této alternativy je fakt, že je náročnější na přípravu i cenu a navíc se jedná o trvalý zásah do přírody bez následné možnosti změny lokality.

2. Betonová dlažba, zámková dlažba

U menších zahradních domů nebo domů určených na nářadí, které mají rozměry do 12 m2, se volí betonová dlažba, případně velkoformátové dlaždice. Pod tímto povrchem musí být rovný zhutnělý štěrk. Celá příprava je však jednodušší než u betonové desky. Nevýhodou u tohoto podkladu je, že se domek nedá pevně ukotvit.

3. Zemní vruty se samonosným roštem

Další možností je výstavba zahradního domku na zemních vrutech, které jsou vhodné například na nerovný terén. Jednotlivé vruty lze totiž instalovat tak, aby následný základ byl vodorovně. Mezi výhody vrutů patří proudění vzduchu pod domkem. Tím pádem nehrozí vznik hniloby či plísní, které by dřevo napadly a poškodily. Odpadají zde i přestávky při betonáži či není zapotřebí výkop. Výstavba zahradního domku pomocí vrutů spočívá v tom, že se nejdříve do vytyčené plochy nainstalují vruty. Pokud pozemek není v naprosté rovině, musí se nainstalovat do potřebné výšky. Poté se sestaví základní rám a nainstalují se základové trámky.

4. Betonové patky

K betonovým patkám se přistupuje zejména u pozemků s velkým sklonem nebo u zahradních domků s většími rozměry. Zahradní domek se montuje na nosné hranoly, které jsou o průřezu 10×10 cm.

Vyberte si z naší nabídky zahradních domků